UW
ICM
MODEL COAMPS
wybór siatek
wybór kategorii
Start tO 15.05.2018 00:00
Prognoza dla siatki nr. 1N; dlugosc prognozy 120:0 godz
wysokość geopotencjału + izotermy dane dla poziomu ciśnieniowego 0850hPa; 2018.05.15 09:00 UTC , + 009:00 godzin
jeszcze niedostępny