UW
ICM
MODEL COAMPS
wybór siatek
wybór kategorii
Start tO 15.05.2018 00:00
Prognoza dla siatki nr. 1N; dlugosc prognozy 120:0 godz
wysokość geopotencjału + izotermy dane dla poziomu ciśnieniowego 0500hPa; 2018.05.19 06:00 UTC , + 102:00 godzin
jeszcze niedostępny