UW
ICM
MODEL COAMPS
wybór siatek
wybór kategorii
Start tO 08.11.2018 12:00
Prognoza dla siatki nr. 1N; dlugosc prognozy 120:0 godz
wysokość geopotencjału + izotermy dane dla poziomu ciśnieniowego 0500hPa; 2018.11.09 18:00 UTC , + 030:00 godzin
jeszcze niedostępny