UW
ICM
MODEL COAMPS
wybór siatek
wybór kategorii
Start tO 14.04.2019 12:00
Prognoza dla siatki nr. 1N; dlugosc prognozy 120:0 godz
wysokość geopotencjału + izotermy dane dla poziomu ciśnieniowego 0500hPa; 2019.04.16 03:00 UTC , + 039:00 godzin
jeszcze niedostępny